14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

TAPDK Satış Belgesi Alacaklar Uygunluk Yazısı Alacak

  • Haberler
  • 23 Temmuz 2013
  • TAPDK Satış Belgesi Alacaklar Uygunluk Yazısı Alacak için yorumlar kapalı
  • 16.539 KEZ OKUNDU
TAPDK Satış Belgesi Alacaklar Uygunluk Yazısı Alacak
REKLAM ALANI

tabdkkuyhTAPDK tarafından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonumuza gönderilen 11/06/2013 tarihli ve 82868625/17395 sayılı,
yazılarına istinaden yapılan açıklamada ,6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ,11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve Kanunun 34’üncü maddesinde sayılan düzenlemeler dışında diğer hükümler yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Kanunun yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 4’üncü maddesi ile 4250 sayılı Kanunun mülga 9’uncu maddesi,

“MADDE 9 – Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almak isteyenlerin,öncelikle belediye veya il özel idaresinden iş yeri açma ruhsatı ya da Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm belgesi almaları zorunludur.Tütün mamulü,etil alkol,metil alkol ve alkollü içki satmak isteyenlerin,Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan satış belgesi almaları zorunludur.Belediye veya il özel idaresi,ruhsat vermeden önce,yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır.Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.
Bu Kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler,öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur.Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz. 
Mesafe şartı, satış belgesinin verildiği tarih itibarıyla aranır. 
İkinci fıkradaki mesafe sınırları içerisindeki taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapılarda düzenlenecek süreli etkinlikler için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca açık alkollü içki sunum izni verilebilir.”
Şeklinde yeniden düzenlenmiştir.
Diğer taraftan; 6487 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 4250 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde-1’in dördüncü fıkrası “9 uncu maddenin ikinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce iş yeri açma ruhsatı ve satış belgesi almış işletmeler için uygulanmaz. Bu işletme sahipleri işletmelerini birinci ve ikinci derece kan hısımlarına devredebilir.” şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Düzenleme doğrultusunda işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına istinaden yapılan;
1) Tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesi,
2) Alkollü içki perakende satış belgesi
3) Münhasır tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi,
4) Münhasır alkollü içki satış belgesi,
5) Etil alkol perakende satış belgesi,
6) Açık alkollü içki satış belgesi,
Başvurularında, satış yapılmak istenen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunlu hale gelmiştir.Turizm İşletmesi Belgesi ibraz edilerek yapılacak açık alkollü içki veya perakende alkollü içki satış belgesi başvurularında mesafe şartı aranmayacaktır.
Bu çerçevede;
a) Açık alkollü içki satış belgesi (Aİ) talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca düzenlenmiş açık alkollü içki satışına ilişkin ruhsat veya izin belgesinde,
b) Perakende alkollü içki satış belgesi (P, Pİ, PA ve münhasır) talep eden başvuru sahiplerinin yetkili makamlarca düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatları üzerinde,
c) Söz konusu belgeler üzerinde gösterilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise ruhsatı veya izin belgesini düzenleyen Makam tarafından düzenlenecek ek bir resmi yazı içeriğinde,
“Faaliyetine izin verilen işyeri ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunduğunun” belirtilmiş olması zorunludur.
Açık veya perakende olarak alkollü içki satışı ile perakende alkol satışı için yapılan satış belgesi başvurularının kabulünde bugünden itibaren yukarıdaki hususa riayet edilmesi ve söz konusu şartı taşımayan başvuruların kabul edilmemesi gerekmektedir.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ