13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

SONDAJ KUYULARINA ÖLÇÜ SİSTEMİ TAKILACAK

  • Haberler
  • 25 Ekim 2013
  • SONDAJ KUYULARINA ÖLÇÜ SİSTEMİ TAKILACAK için yorumlar kapalı
  • 1.740 KEZ OKUNDU
SONDAJ KUYULARINA ÖLÇÜ SİSTEMİ TAKILACAK
REKLAM ALANI

Bilim,Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 09.09.2013 tarih ve 838 sayılı yazılarında belirtildiği üzere;167 sayıulı”Yer altı suları hakında Kanu

indir

nun” 01.03.2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren hükümler gereği sanayi amaçlı kullanılan sondaj kuyularına ölçüm sistemi takmaları gerekli olduğu,ölçü sistemi takmayan kuyuların kapatılacağı belirtilmektedir.Anılan kanun taslağı şu şekilde yayımlanmıştır.

 

YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN İLE KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 6427                                                                                                         Kabul Tarihi: 14/2/2013

MADDE 1 – 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemleri kurulmadan kullanma belgesi verilemez. Ölçüm sistemlerinin kurulmasını lüzumlu kılacak yeraltı suyunun; kullanım maksadı, miktarı, havza sınırı ve diğer hususlar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bakanlar Kurulunca tespit edilen hususlara ilişkin uygulama usul ve esasları ile ölçüm sistemine dair hususlar yönetmelikle belirlenir. Su ölçüm sisteminin kurulmasına dair süre Bakanlar Kurulu kararıyla uzatılabilir.”

MADDE 2 – 167 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddeyi değiştiren Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzerleri için kullanma belgesi almış olanlardan;

a) Sanayi amaçlı kullanılan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içinde belge sahibince kurulur. Süresi içerisinde ölçüm sistemini kurmayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.

b) Zirai, içme ve kullanma suyu amaçlı açılan ve ölçüm sistemi kurma zorunluluğu dâhilinde bulunan kuyu, galeri, tünel ve benzerlerine ölçüm sistemi, bir yıl içerisinde belge sahibince kurulur. Ölçüm sistemini kuramayanların bu süre içerisinde talep etmesi hâlinde ölçüm sistemleri, bedeli yüzde on fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmek üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içerisinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kurulur veya kurdurulur. Bu şartlara uymayanların belgeleri iptal edilerek kuyuları kapatılır ve kapatma masrafları sahibinden alınır.”

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ