15.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

HİJYEN BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

HİJYEN BELGELERİ HAKKINDA DUYURU
REKLAM ALANI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • 05/07/2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki kişilerin 05/07/2014 tarihine kadar “ hijyen eğitimi belgesi” alması gerektiği hususunda 14.05.2014 tarihli ve 19299 sayılı yazılarıyla bilgilendirme yapıldığı,
  • 19.06.2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıları ile de gıda işletmelerinde gerçekleştirilen resmi kontrollerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine aykırılık tespit edilmesi durumunda yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildiği,
  • Her ne kadar, 19.06.2014 tarihli ve 24554 sayılı yazıda idari para cezası yaptırımının uygulanmasında belirtilen hususlara ek olarak, gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürünün;8.5.İdari para cezaları,8.6.İdari para cezalarının tahsili ve 8.7.İdari Yaptırım Kararlarına İtiraz bölümlerinde yer alan hususlara riayet edilmesi gerektiği açıklanmış ise de özellikle cezai işlem miktarı ve cezanın onaylanması süreciyle ilgili Genel Müdürlüklerine sorular geldiği ve bu sorulara cevap olması ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla bazı hususların açıklanmasına gerek duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

  • Resmi kontrollerde, “hijyen eğitimi belgesi” almamış kişilerin çalıştığının tespit edilmesi durumunda; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesine görekişi başı 250 ile 1.000 lira arasında cezai işlem uygulanması gerektiğinin öngörüldüğü; bu cezanın, yeniden değerleme oranına göre 2014 yılı için 379 ila 1520 lira olarak uygulanacağı,
  • Uygulanacak ceza miktarına; 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun İdari para cezası başlıklı 17’inci maddesinin 2’nci fıkrasındaki “ İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir. Bu durumda, idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.” hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak mahalli mülki amir tarafından karar verileceği,
  • Ceza kararlarının, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 22’inci maddesinin 1’inci fıkrasına istinaden, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 294’üncü maddesinde yer alan “… Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir .” hükmüne göre onaylanacağı,
  • Aynı işyerinin birden fazla kurum tarafından denetlenmesinin önlenmesi amacıyla; Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi, perakende ve toptan satış, depolama ve toplu tüketim yerlerinde yapılacak denetimlerin sadece Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kontrol görevlilerince yapılacağı ifade edilmektedir. ilgili esnaf ve sanatkârların Yönetmelik hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, önemle duyurulur.
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ