13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

SU SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİNE ÖNEMLİ DUYURU

SU SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
REKLAM ALANI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonumuz, AR-GE Müdürlüğünün 04.09.2014 tarih ve 62 sayılı genelgeleri ile bildirildiği üzere ;İzinli kaynak ve içme suları ile minarelli suların üretimi sonrasında depolanması,satış yerleri ile su naklinde kullanılacak araçların sahip olacağı nitelikleri,izin verme şartları,çalışma esasları ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan ve bir örneği ekte sunulan “Ambalajlı Su Satışı Yerleri ile Ambalajlı Su Nakli Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 20 Ağustos 2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu tebliğ resmi gazete ekte sunulmuş olup gereği hakkında bilgi ilgili tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

Yazı eki için tıklayınız:sucu

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ