14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

6552 SAYILI TORBA KANUN ODA AİDAT BORÇ YAPILANDIRMASI

6552 SAYILI TORBA KANUN ODA AİDAT BORÇ YAPILANDIRMASI
REKLAM ALANI

borç Konfederasyonumuzun yoğun ve ısrarlı talebi sonucunda Haziran ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanan vergi, sosyal güvenlik primi ve aidat borçlarının yeniden yapılandırıldığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna ilişkin değişiklikleri içeren ve 10/09/2014 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 6552 sayılı (Torba) Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Bu Kanunla birlikte Odamıza bağlı Esnaf ve sanatkârlarımızın 11 Eylül 2014 tarihinden önceki; yıllık aidat borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınmıştır. Yıllık aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak getirilen hükümlerden yararlanmak isteyen üyelerimiz, Kasım 2014 ayı sonuna kadar odamıza bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Borç asıllarına,halen uygulanmakta olan 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanunda öngörülen faiz oranı yerine,yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranları uygulanacak ve buna göre hesaplanan yeni borç toplamı bulunacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımızın bu Kanun ile getirilen düzenlemelerden yararlanabilmeleri için dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve Kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir. Ödenmesi gereken toplam borcun;birinci taksit ödeme süresi içinde (Aralık/2014 ayı sonuna kadar)  peşin ödenmesi,halinde toplam borçtan %10 oranında indirim yapılacaktır.Borçların ödenmesi gereken süre ve öngörülen sistem içinde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde; ilgililer bu Kanun hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ