13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ UYGULAMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ UYGULAMA
REKLAM ALANI

Bilindiği üzere; 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (Torba Kanun), 11/09/2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemeler 15/09/2014 tarihli ve 64 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

Anılan Kanunun 16 ncı maddesi ile, 6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan düzenlemeyle “… 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine…” olanak sağlanmıştır.

Kanundaki bu düzenlemeye istinaden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan“İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bu suretle de esnaf ve sanatkarlarımızın katlanmak zorunda oldukları bir kısım maliyetlerin önüne geçmek ve bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmaktır.

Bu kapsamda anılan Yönetmelik ile;

  • Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının nasıl tespit edileceği, gerekli eğitimi almış işveren veya işveren vekilinin hangi hizmetleri yürütebileceği,
  • Eğitim programlarının açıköğretim yoluyla düzenleneceği ve eğitimlerin; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce, Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verileceği,Bununla birlikte, eğitim verecek üniversiteler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında protokol yapılması halinde, protokole ilişkin detaylar ile uygulamaya ilişkin detaylar teşkilatımıza ayrıca duyurulacaktır.
  • hüküm altına alınmıştır.
  • Konu ile ilgili Resmi Gazete Örneğine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.                                                                                 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150629.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150629.htm
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ