14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

İSG HİZMETLERİNDE BAŞVURULARINDA SON GÜN 24 HAZİRAN

  • Haberler
  • 23 Haziran 2016
  • İSG HİZMETLERİNDE BAŞVURULARINDA SON GÜN 24 HAZİRAN için yorumlar kapalı
  • 1.908 KEZ OKUNDU
İSG HİZMETLERİNDE BAŞVURULARINDA SON GÜN 24 HAZİRAN
REKLAM ALANI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 38.nci maddesi uyarınca,kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta  yer alan işyerleri için,aynı Kanunun 6ncı maddesi kapsamında  “iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alma veya üstlenme” yükümlülüğü 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacaktır.

6331 sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yapılan düzenlemeyle “… 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülebilmesine…” olanak sağlanmıştır.Kanundaki bu düzenlemeye istinaden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” 29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Anılan Yönetmeliğin amacı;Gerekli eğitimleri almak şartıyla (işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç) ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihi itibariyle başlayacak olan iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü ile bir kısım iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek, bu suretle de esnaf ve sanatkarlarımızın katlanmak zorunda oldukları bir kısım maliyetlerin önüne geçmek ve bu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmaktır.

Bu kapsamda anılan Yönetmelik ile;

  • Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının nasıl tespit edileceği, gerekli eğitimi almış işveren veya işveren vekilinin hangi hizmetleri yürütebileceği,
  • Eğitim programlarının açık öğretim yoluyla düzenleneceği ve eğitimlerin; açıköğretim sistemi ile eğitim vermede yetkin, her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce, Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle verileceği hüküm altına alınmıştır.Bahsi geçen eğitimler  Anadolu Üniversitesi  tarafından belirli aralıklarla tekrarlanmakta olup,başvuru şartları ile eğitim programına ilişkin detaylı bilgiler http://esertifika.anadolu.edu.tr/program/14/isveren-ve-isveren-vekili-icin-is-sagligi-ve-guvenligi adresinde yer almaktadır.İlk eğitim ve sınav programına katılabilmek için son başvuru tarihi 24 Haziran 2016 dır.Kayıt bedeli 250 TL’dir.
  • Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan sertifika programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebilecektir. Herhangi bir diploma derecesi aranmaksızın programa 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilir.Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

 

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ