19.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

BODRUM LİMAN İŞLETMESİNE GİRECEK ARAÇLARIN GİRİŞ ÇIKIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLDİRİM

  • Haberler
  • 02 Aralık 2016
  • BODRUM LİMAN İŞLETMESİNE GİRECEK ARAÇLARIN GİRİŞ ÇIKIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLDİRİM için yorumlar kapalı
  • 2.015 KEZ OKUNDU
BODRUM LİMAN İŞLETMESİNE GİRECEK ARAÇLARIN GİRİŞ ÇIKIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA BİLDİRİM
REKLAM ALANI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreterlik Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli 1811/23086  sayılı Bodrum Liman İşletmesine Girecek Araçlar ve İçeriye Girecek olan Araçların Giriş ve Çıkışının Düzenlemesi üzerine Odamız Başkanlığı’na yapmış olduğu bildiride;

17.11.2016 tarihinde toplanan  Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kurulunca alınan,Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bodrum Liman İşletmesine girecek araçlar ve içeriye girecek olan araçların giriş ve çıkışının düzenlemesi ile ilgili karar aşağıda belirtilmiştir.

KARAR:27.10.2016 Tarihinde düzenlenen Alt komisyon Raporu kabul edilerek ;

1.Neyzen Tevfik Caddesi ve Müftü Yakup Öneş Caddesi kesişiminden başlamak üzere, liman sahasının daha önce olduğu gibi araç trafiğine kapatılmasına,

2.Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Ek Binasının önünde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından plakaları bildirilecek en fazla 5 araç için park yerlerinin belirlenmesine, bu yerler dışında resmi araçların dahi bekleme veya park yapmalarına izin verilmemesine, bu alan için gerekli düzenlemeler ile araç sayısı ve alınacak UKOME Kararının tarih ve sayısını da gösterir uyarı levhasının konulmasına,

3.Liman girişini kontrol altına almak için bariyer, kapan, plaka tanıma, barkodlu geçiş ve benzeri sistemlerden uygun olanı ve karara uygun giriş-çıkış düzenlemelerinin liman işletmecisi olan Büyükşehir Belediyesi tarafından en geç 2017 Nisan Ayına kadar planlanması ve kurulmasına,

4.Liman sahasına sivil plakalı olup resmi kuruma ait olan ve bu karar ile izin verilmiş olan sivil araçlar haricinde 7 gün 24 saat boyunca özel araç girişinin yasaklanmasına,

5.Feribot ile yurt dışına çıkış yapacak özel araç sahiplerinin feribot biletini göstermek suretiyle ya da feribota binecek araçların bilgilerinin ilgili acente tarafından gemi kalkış saatinden en az 24 saat önce liman işletmesine bildirmesi kaydıyla limana giriş izninin verilmesine,

6.Sadece teknelere ve liman sahası içerisinde bulunan işletmelere malzeme ikmali ve servis amacıyla gelen ticari araçların girişine 04:00 ile 10:30 saatleri arasında 30 dakikayı geçmeyecek şekilde Muğla Büyükşehir Belediyesi liman ofisine aylık abonman ücreti ödemek kaydıyla giriş kartı almasına ya da plaka tanıma sistemine kayıt olmasının, aynı aracın birbirini izleyen iki girişi arasında 1 saatten az olmamasına,

7.04:00 ile 10:30 saatleri dışında teknelere ikmal ve her türlü servis amacıyla sahaya düzenli giriş yapacak araçların (Resmi araçlar hariç) aylık abonman bedelinin araç başına 2017 Yılı için en az 300 TL olacak şekilde belirlenmesine,

8.Manevra alanı ve bekleme alanlarının kısıtlı olması ve liman altyapısına zarar verilmemesi için sadece SRC5 belgeli sürücüsü olan ve azami taşıma kapasitesi 6 tonu geçmeyen akaryakıt tankerlerinin saat 08:00 ile 17:00 arasında giriş yaparak en geç saat 19:30’da çıkış yapmaları kaydıyla izin verilmesine, yakıt ikmalini tamamlayan tankerlerin bekleme yapmadan alanı terk etmelerine, azami taşıma kapasitesi 6 tonun üzerindeki tonajlar için Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından özel izin alınarak belirlenecek saatlerde gerçekleştirilmesine,

9.Transit yakıt verecek tankerler haricindeki liman sahasındaki teknelere yakıt vermek amacıyla Limana giriş yapmak isteyen tankerlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi liman ofisine aylık abonman ücreti ödemek kaydıyla giriş kartı almasına ya da plaka tanıma sistemine kayıt olmasına,

10.Yolcu transferi için gelen araçların (Taksi, servis aracı vb.) liman işletmesinin özel durumlarda izin vermesi durumu hariç olmak üzere sadece liman giriş bariyerinde yolcu indirme bindirme işlemleri yapmalarına,

11.Bankalara ait para taşıyan araçların ve teknik araçların Muğla Büyükşehir Belediyesi liman ofisine aylık abonman ücreti ödeyerek giriş kartı alarak ya da plaka tanıma sistemine kayıt olarak 7 gün 24 saat boyunca limana giriş yapmalarına ve bekleme sürelerinin malzeme indirme ve bindirme süreleri de dahil 30 dakikayı geçmemesine,

12.Ambulans, İtfaiye, Jandarma, Polis, Sahil Güvenlik, AFAD, AKUT ve benzeri acil durum müdahale araçlarının olaylara müdahale etmek amacı ile her zaman giriş yapabilmesine, ilgili kurumların envanterdeki araç bilgilerinin Muğla Büyükşehir Belediyesine bildirmesine,

13.Liman sahası içerisinde Belediye hizmetleri ve kamu hizmetleri ile ilgili araçların (Çöp toplama, kanalizasyon, Telekom, AYDEM) her zaman giriş yapabilmesine, ilgili kurumların envanterdeki araç bilgilerinin Muğla Büyükşehir Belediyesine bildirmesine,

14.Özel aracı ile yolcu, mal veya malzeme getirenlerin yolcu ve malzemelerini bariyer noktasından teknelerine kadar Büyükşehir Belediyesine ait akülü araçlar ile ücreti karşılığında veya mal ve malzemelerini ücretsiz olarak manuel taşıma araçları ile taşıma yapmalarına,

15.Bariyer noktasına yük ve yolcu indirme bindirme yerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla yer belirleme ve işaretleme çalışmalarının yapılmasına,

16.Konuya özel bir UKOME Kararı alınıncaya kadar, okul döneminde okul servislerinin Muğla Büyükşehir Belediyesi liman ofisinden giriş kartı alarak ya da plaka tanıma sistemine kayıt olarak kendilerine belirtilen yerde 40 dakikayı geçmeyecek şekilde bekleme yapmalarına,

17.Bu karar gereğince trafiğe kapalı alana düzenli olarak giriş yapmasına müsaade edilen tüm araçların marka, model ve plaka bilgilerinin araç tanıma sistemine ve kart sistemine işlenebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Büyükşehir Belediyesi Bodrum Liman İşletmesine resmi olarak bildirilmesine,

18.Alanın araç trafiğine kapalı olmasıyla ilgili olarak UKOME Kararının tarih ve sayısını da gösterir uyarı levhasının liman girişine ve uygun görülen yerlere konulmasına,

19.Liman sahası içerisinde bulunan Resmi Kurumlara ait giriş kontenjanlarının araç plaka bilgilerini Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulacak sisteme kayıt amacıyla resmi olarak bildirmeleri koşuluyla aşağıda olduğu gibi belirlenmesine,

-Bodrum Liman Başkanlığı                              2 Araç

-Deniz Liman Şube Müdürlüğü                      2 Araç

-Sahil Güvenlik Bodrum Karakol K.lığı          1 Araç

-Bodrum Gümrük Amirliği                              2 Araç

-Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü                5 Araç

-Müze Müdürlüğü                                           2 Araç (Sadece Kuzey Hendeğinde bulunan Müze Müdürlüğüne ait alanı kullanmak kaydıyla geçiş izni verilmesine, bunun dışında sahada hiçbir aracın park etmemesine)

20.Liman sahası içerisinde çeşitli etkinliklerini gerçekleştirmek maksadıyla araç giriş talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve firmalara ait giriş izninin Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca değerlendirilerek liman hizmetlerini aksatmayacak şekilde talep bazında değerlendirilmesine,

21.Sadece haber veya yayın yapmak amaçlı limana giriş yapmak isteyen yetkili kurumlardan onaylı araç basın kartı bulunan araçların limana 7 gün 24 saat giriş yapabilmelerine,

22.Liman Sahası içerisinde araç geçişi ve yaya yürüyüşüyle ilgili gerekli işaretlemelerin UKOME kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasına,

23.Bu kararlara ve kararlardaki sürelere uymayan araçların İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından çektirilmesine ve bunun yanında 2 kez kuralları ihlal eden araçların abonman üyeliği olsun ya da olmasın liman sahasına girişine faaliyet konusuna bakılmaksızın 3 ay süreyle izin verilmemesine karar verilmiştir.

İlgili tüm Esnafımız ve Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ