13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLER HAKKINDA DÜZENLEME

  • Haberler
  • 31 Ocak 2017
  • GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLER HAKKINDA DÜZENLEME için yorumlar kapalı
  • 1.677 KEZ OKUNDU
GÜNÜBİRLİK KİRALANAN EVLER HAKKINDA DÜZENLEME
REKLAM ALANI

31.10.2016 tarihli ve 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

Kanun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan tesislere “Günübirlik Kiralanan Evler” eklenmiştir.

1774 sayılı Kanunun 2. maddesinde sayılan özel ve resmi her türlü konaklama tesislerine; tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanma, mevcut bilgi belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir.

Belirtilen konaklama tesislerinden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayan mülki idare emirlerince on bin Türk Lirası, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara beş bin Türk Lirası idari para cezası verilmesi öngörülmüş ve bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatlarının iptal edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla; Kimlik Bildirme Kanununda yapılan düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi ve polis halk ilişkilerinde herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi bakımından

Kimlik Bildirme Kanununda yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak;

1.Kanunun 2. maddesinde sayılan günübirlik evler dahil her türlü geçici konaklama tesislerinin yatak sayısı ve ruhsatlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm işletmeler ve günübirlik yerler bilgilendirilecektir.

2.Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayan, bağlandığı halde anlık veri göndermeye veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara Kanunun ek 1. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması, bunun dışında kalan mevzuatın öngördüğü kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenler ise Kanunun 17. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacaktır.

3.Bu fiillerin tekrarı halinde tesislerin işletme ruhsatlarının iptali için gerekli işlem yapılacaktır.

4.Hiç kaydı olmayan işletmelerin gerekli işlemleri tamamlamaları, ancak halihazırda sisteme dahil olan yerlerin ise bu süre zarfında veri gönderme yükümlülüklerinin devam edeceği ve buna aykırı harekat edenlere idari yaptırım uygulanacaktır.

5.Günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Kanunun 2. Maddesi kapsamında ele alınacaktır.

6.Veri gönderme işlemlerinde mevcut uygulamanın devam edeceği, anlık veri gönderme işleminin yeni sistem faaliyete geçtiği zaman işletmeler bilgilendirilecektir.

7.Günübirlik yerlerin işletmecileri kiraya verdikleri her daire için ayrı ayrı şifre alacakları, kiraya verdikleri dairelerin aynı adreste olması durumunda tek şifre alacaklardır.

8.Günübirlik yer işletmecisi derhal bağlı bulunduğu Polis Merkezine giderek kiraya verdiği daire için şifre talebinde bulunacağı, veri girişleri ile ilgili bir problem olduğu zaman ilgili personelden bilgi alacaktır.

NOT: Şifre talebinde bulunacak işletmelerin 01.02.2017 tarihine kadar Polis Merkezlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ