13.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İSG YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

 • Haberler
 • 24 Mayıs 2018
 • İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İSG YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ için yorumlar kapalı
 • 827 KEZ OKUNDU
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İSG YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
REKLAM ALANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapılmış ve yapılan değişiklikler 21/05/2018 tarihli ve 30427 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre, anılan Yönetmeliğin;

 • 1. maddesi ile 2. maddesinde yer alan, “ondan az” ibareleri,  “elliden az” olarak değiştirilmiş ve elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından üstlenilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 5. maddesinde yapılan değişikliklerle;
 1. Kapsamındaki işyerlerinde, İSG hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulmasının zorunlu olmayacağı,
 2. Yönetmelik kapsamında İSG hizmetlerini üstlenecek kişilerin SGK veri tabanında işveren veya işveren vekili olarak kayıtlı olması gerektiği, SGK veri tabanında işyeri yetkilisi olarak kayıtlı olan çalışanlardan, işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan işyeri yetkililerinin işveren vekili olarak kabul edileceği,
 3. İşveren vekilinin işyerinde tam süreli hizmet akdi ile çalışanlar arasından görevlendirilmesi gerektiği,
 4. Yine Yönetmelik kapsamında düzenlenip verilecek olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” ile, yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilebileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • 6. maddesinde yapılan değişiklikle; 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, bu Yönetmelik kapsamında yer alan eğitimleri tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri tarafından da verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 10. maddesine eklenen fıkra ile; Yönetmelik kapsamında işveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimlerin: “Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle açıköğretim, uzaktan veya yüz yüze eğitim şeklinde verilebilir” hükmü ilave edilmiş ve bu suretle söz konusu eğitimlerin “Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar” tarafından da verilebilmesine olanak sağlanmıştır.
 • 12. maddesinde yapılan değişiklikle; eğitim almak isteyen adayların Bakanlık ile protokol yapan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunacağı ve yapılacak başvuruların usul ve esaslarının protokolle belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • 14. maddesinde yapılan değişiklikle; sınavların her ilde sınav merkezi, büro ve akademik danışmanlık hizmetleri bulunan üniversitelerce Bakanlıkla protokol yapmak suretiyle düzenleneceği, ayrıca; eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücretin net asgari ücretin 1/10’unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan protokolde belirleneceği ve katılımcılar tarafından ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 • GEÇİCİ MADDE 1 ve GEÇİCİ MADDE 2 eklenmek suretiyle; Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi durumunda, İSG-KATİP’te gerekli düzenlemeler tamamlanıp ilgili internet sayfasında ilan edilinceye kadar, “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Üstlenmesine İlişkin Taahhütname”nin düzenlenerek imzalanacağı ve gerektiğinde denetime yetkili memurlara gösterilmek ve istendiğinde Bakanlığa iletilmek üzere işyerlerinde muhafaza edileceği, ayrıca daha önce Yönetmelik kapsamında usulüne uygun ve ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için alınan belgelerin, elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için de geçerli olacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • EKLERİ:1-http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180521.htm
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ