15.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

  • Haberler
  • 25 Aralık 2018
  • TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ için yorumlar kapalı
  • 648 KEZ OKUNDU
TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK ZORUNLU HALE GETİRİLDİ
REKLAM ALANI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Hukuk Müşavirliğinden bildirildiği üzere;19 Aralık 2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirilmiş ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta düzenlenen abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Anılan Kanunun 20. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 5. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen düzenleme ile Türk Ticaret Kanununun 4. maddesi ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle dava şartı haline getirilmiştir. Buna göre; arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması halinde, herhangi bir işlem yapılmaksızın mahkemece dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilecektir. 01.01.2019 tarihi itibarıyla halihazırda ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’da görülen davalar ise bu düzenlemenin kapsamı dışındadır.

Öte yandan anılan Kanunun 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek 1 ila 9. maddelerinde tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal ve hizmetten kaynaklanan ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde oluşturulan Merkezi Takip Sistemi üzerinden başlatılması ve haciz aşamasına kadar anılan sistem üzerinde yürütülmesi düzenlenmiştir.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ