14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

7226 SAYILI TORBA KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

  • Haberler
  • 27 Mart 2020
  • 7226 SAYILI TORBA KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI için yorumlar kapalı
  • 499 KEZ OKUNDU
7226 SAYILI TORBA KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
REKLAM ALANI

7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Mart 2020 günlü ve
31080 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlandı.
Buna göre;
1- Deprem yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetler
nedeniyle mağdur olan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları elektrik ve doğalgaz faturalarını
1 yıla kadar erteleme yetkisi Cumhurbaşkanına verildi.
2- Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların alması gereken Mesleki Yeterlilik
Belgesine ilişkin sınav ve belge ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik
uygulama 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.
3- Esnaf Ahilik Sandığına ilişkin hükümlerin uygulaması 1 Ocak 2021 tarihine ertelendi.
4- 30 Haziran 2020’ye kadar geçerli olmak üzere, yeni tip korona virüs kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak
kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını
yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün (daha önce 120
gün) hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün (daha önce 600 gün) sigortalı
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır. Kısa çalışma
uygulamasından yararlanabilmek için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde “ahlak ve iyi
niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından
işçi çıkarılmaması gerekmektedir. Ayrıca İŞKUR üzerinden elektronik ortamda yapılacak
başvuruların, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılmasına karar verildi.
5- Emeklilere bayram öncesi verilecek ikramiyenin Nisan ayında ödenmesine karar
verildi.
6- En düşük emekli aylığı 1.500 TL’ ye yükseltildi.
7- Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı
nakdî ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan
gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi
müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına
ilişkin 5411 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği
Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının
31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde,
bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından
dikkate alınmayacağı belirtilerek Sicil Affı getirildi.

8- 5941 sayılı Çek Kanununda yapılan değişiklik ile 24/3/2020 tarihine kadar işlenen
suçtan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
durdurulacaktır. Hükümlü tahliye tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin
ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödemek zorundadır. Kalan kısmını üç aylık sürenin
bitiminden itibaren ikişer ay arayla on beş eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece,
ceza mahkûmiyetinin bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verilecektir. İnfazın
durdurulduğu tarihten itibaren en geç üç ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda biri
ödenmediği takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar
verilecektir. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa ödemediği takdirde ödemediği bu
taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecektir. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği
takdirde alacaklının şikâyeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecektir.
İnfazı durdurulan kişi hakkında mahkemece Ceza Muhakemesi Kanununa göre adlî
kontrol tedbirine karar verilebilecektir. Bu madde hükümleri her bir suç için ancak bir kez
uygulanabilecektir.
9- 1/3/2020 tarihinden 30/6/2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin
ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağına yönelik hüküm
getirildi. Böylelikle, 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek olan işyeri
kiralarının ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkarıldı.

Tüm Esnaf ve Sanatkarlarımıza Önemle Duyurulur.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ