19.04.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ ALINACAK

MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ ALINACAK
REKLAM ALANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 07/09/2020 tarihli yazısında; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına,rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasların 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” ile belirlendiği ifade edilmiştir.
Anılan Yönetmeliğin;
“Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3’te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla”,“Motor yağı değişimi yapılan işletmeler” başlıklı geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ise “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla”, yükümlü oldukları belirtilmektedir.
Bu doğrultuda; motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları,tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olması ve izin belgesi alması gerekmekte olup izin belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmelerin motor yağı değişimi yapması mümkün olmayacaktır.
Bu kapsamda motor yağı değişimi yapılan işletmeleriniz/tesisleriniz tarafından;

– Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulamasına kayıtların sağlanması,

– Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanlarının kurulması,
– İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurularak Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’nin ücretsiz olarak temin edilmesine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
– Motor yağı değişimi gerçekleştirilen araçların bilgilerinin (araç plakası, güncel kilometre, atık motor yağı miktarı, yeni motor yağı miktarı) Entegre Çevre Bilgi Sistemi/Atık Yönetim Uygulaması/Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması üzerinden bildirilmesi,

– Uygulama üzerinden bildirim yapıldıktan sonra alınacak motor yağı değişim bilgilerini içeren dokümanın fiziksel (çıktı) ya da dijital (eposta, mesaj uygulamaları gibi) olarak araç sahibiyle paylaşılması,
– Motor yağı değişimine ilişkin bildirimlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,
– İnsan ve çevre sağlığının korunarak atık motor yağlarının ülkemiz ekonomisine geri kazanımının sağlanması noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, gerekmektedir.
İlgili tüm esnaf ve sanatkarlarımıza önemle duyurulur.

REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ