14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

2023 YILI TAPDK SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNDE SON GÜN 31.MART.2023

  • Duyurular / Slide
  • 28 Mart 2023
  • 2023 YILI TAPDK SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNDE SON GÜN 31.MART.2023 için yorumlar kapalı
  • 903 KEZ OKUNDU
2023 YILI TAPDK SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNDE SON GÜN 31.MART.2023
REKLAM ALANI

Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi doğrultusunda, 2022 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31/12/2022 tarihi itibarıyla geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak – Mart aylarına isabet eden dönemde 2023 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.Süre uzatım işlemi ve yeni belge başvuruları, İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından kabul edilecektir.Satış belgesi sahibi satıcılar, 2023 yılı süre uzatım işlemleri esnasında mevcut satış belgesinin aslını, ilgili işyeri için düzenlenmiş ön izin belgesini (işyeri açma ve çalışma ruhsatı, turizm işletmesi belgesi vb.) ve işlem bedelini ödediklerine dair dekontu, İlçe Tarım Müdürlüklerine ibraz etmek ve süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadırlar.Satış belgeleri için 31 Mart 2023 Cuma günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların stoklarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde, 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesi beşinci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilecektir.Ayrıntılı bilgi için https://www.tarimorman.gov.tr/TADB/Duyuru/246/2023-Yili-Satis-Belgesi-Sure-Uzatim-Islemlerine-Iliskin-Duyuru

2023 YILI İÇİN BELİRLENEN SATIŞ BELGESİ YENİ BAŞVURU ve SÜRE UZATIM İŞLEM BEDELLERİ

1- Toptan Satış Belgeleri  28.813 TL
2- Perakende Satış Belgeleri
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.482 TL
b) İlçe Merkezlerinde 980 TL
c) Diğer mahallerde 356 TL
3- Açık İçki Satış Belgeleri
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 6.186 TL
b) Diğer mahallerde 2.374 TL
4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi  
a) İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 15.047 TL
b) Diğer mahallerde 13.821 TL
REKLAM ALANI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ