14.07.2024 - Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası
REKLAM ALANI

İnsan Hakları

İNSAN HAKLARI
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik ilk defa 02.11.2000 tarihinde çıkarıldı. Yönetmelik 23.11.2003 tarihinde değiştirildi. Bu Değişikliğin dikkat çeken yönü, kuruldaki üyelerin sivil ağırlıklı hale gelmesidir. Kurul Başkanı (Vali, Kaymakam veya Vali Yrd.) ile üyelerden kamu personeli avukat veya hukuk fakültesi mezunu kamu görevlisi dışındaki üyeler, sivil üyelerdir.
Kurulların Misyonu:
Vatandaşların hak ve özgürlüklerinden yararlanmalarının önündeki engellerin kaldırılarak ülkemizdeki İnsan Hakları Standartları’nın yükseltilmesidir.
Kurulların Vizyonu:
Türkiye’nin İnsan Hakları fotoğrafının çekilmesi ve bu konudaki ‘‘karikatürize yorumların’’ dışında net, anlaşılır ve halkın gerçeğini yansıtan bir sonuca ulaşılmasının sağlanmasıdır.
Başvuru Şekilleri:
• Kaymakamlıkta bulunan İnsan Hakları Masası görevlisine doğrudan yapabilirsiniz.
• Çeşitli noktalarda bulunan şikâyet kutularına şikâyet dilekçenizi atarak yapabilirsiniz.
• insanhaklari@bodrum.gov.tr adresinden elektronik posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz.
• facebook.com/bodruminsanhaklari sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz.
• 0 252 316 10 01 numaralı telefonla insan hakları görevlisi ile iletişime geçerek yapabilirsiniz.

İletişim:
Adres: ​Neyzen Tevfik Caddesi
Hükümet Konağı 48400 Bodrum
Tel:​0 252 316 10 01 – 0 252 316 60 13
Faks:​0 252 316 99 00
E- Mail:​insanhaklari@bodrum.gov.tr​
Web:​​www.bodrum.gov.tr